Gelir Vergisi Hesaplama

Şahıs firmaları, yazılımcılar ve diğer serbest çalışanlar için gelir vergisi hesaplama aracı. Genç girişimci veya yurt dışından elde edilen yazılım vb hizmet giderlerine ait indirimlere göre gelir verginizi hesaplar. Bu araç firma kurmadan önce nasıl bir vergi yükü ile karşılaşacağınızı kavramanız için geliştirildi.

Yıllık Satışlar: 0

Yıllık Giderler: 0

Notifications
Notifications

Vergi Matrahı: 0

Vergi Oranı yıllık kazanç üzerinden: % 0

Hesaplanan Gelir Vergisi: 0

Ödenecek Vergi: 0